Välkommen

Som legitimerad sjukgymnast vet jag att stillasittande och för lite rörelse kan göra oss sjuka. Jag har arbetat inom bland annat ortopedi, primärvård och inom företagshälsovård på humansidan sedan 1984 och har gedigen erfarenhet med bra referenser. Min vidareutbildning inom ortopedisk manuell terapi för hund vid Luleå Universitet samt mitt stora intresse för djurs hälsa ger mig möjlighet att arbeta även med hund och häst.

Med rätt fysisk aktivitet kan vi motverka många allvarliga sjukdomar och också motverka smärta i leder och muskler. Det gäller både människor och djur eftersom vi alla är skapade för att vara i rörelse och ”arbeta” med vår kropp.

Vid rehabilitering efter skador, operationer mm eller vid besvär som hör samman med människors och djurs åldrande, är individanpassad och rätt doserad träning och behandling mycket viktigt.

Välkommen att kontakta mig på 070-380 77 46 eller eva@rorelseifokus.se


Eva Elfverson Wedin